News

आर्थिक विकासमा सुचना प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्नेमा जोड (News published of IT Seminar in Chitwan Mahotsov 2071

स्वास्थ्य र पर्यटनक्षेत्रको गुणस्तर व्यवस्थापन सम्वन्धी सेमिनार विकासका लागि गुणस्तरिय सेवाको खाँचो (News published of Quality seminar @ chitwan mahotsov 2071

राजस्थान पत्रिकामा प्रकाशित लेख (about India visit)

it news
news it

Rajasthan patrika

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *